Đề xuất tiếp tục kéo dài chính sách giảm thuế VAT

Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội cho biết qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội, số thuế giảm từ chính sách giảm 2% thuế VAT đạt gần 44.500 tỷ đồng so với số dự kiến là 49.400 tỷ đồng.

Chính sách này được cho là có tác dụng kép, vừa giúp giảm giá thành hàng hóa dịch vụ, tăng sức mua, vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tiêu thụ nội địa được đẩy mạnh, xuất khẩu gia tăng trở lại do các doanh nghiệp đã được tiếp thêm nguồn lực từ việc kéo dài thời gian giảm 2% thuế VAT.

Chúng tôi đang tìm mọi cách kiểm soát giá thành và việc giảm 2% thuế VAT cũng là trực tiếp giảm vào giá thành sản phẩm. Việc này có thể giúp người tiêu dùng tăng thêm lượng mua. Đây là điểm tốt để chúng tôi tăng thêm sản lượng bán và sản lượng sản xuất.

Ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10.

Cộng đồng doanh nghiệp đều cho rằng chính sách giảm thuế là điều mà doanh nghiệp rất cần hiện nay, do đó ủng hộ kéo dài chính sách này.

Chính sách giảm thuế, nếu được thông qua và thực hiện đến cuối năm nay, được kỳ vọng giúp giảm giá hàng hóa, kích cầu tiêu dùng mạnh mẽ hơn.

Tôi hy vọng chính sách này được thực hiện thời gian dài hơn. Với những khó khăn hiện nay, có thể giãn tiến độ khoảng 1-2 năm để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, thích ứng với các chính sách.

Ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội.

Việc giảm 2% thuế VAT được thực hiện đến hết ngày 30/6/2024.

Trong 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Chính sách giảm thuế VAT được kéo dài sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng tiêu dùng, xuất khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.