Đông Anh nhân rộng mô hình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đỗ Minh.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện Đông Anh báo cáo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND huyện báo cáo nội dung trình tại Kỳ họp thứ 13; Ban Thường vụ Huyện ủy trình Dự thảo Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19-2-2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người à Nội thanh lịch, văn minh trên địa bàn huyện Đông Anh...

Một số nội dung đáng chú ý khác được trình tại kỳ họp gồm: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 65 dự án, tổng kế hoạch vốn hơn 76 tỷ đồng thuộc Kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2023 sang năm 2024; thông qua 3 đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư các thôn Hương Trầm - Biểu Khê, thôn Thụy Lôi (khu 5,6,7), thôn Mạnh Tân, xã Thụy Lâm; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện; kết quả thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo Nghị quyết số 19 ngày 13-7-2021 của HĐND huyện Đông Anh.

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên phát biểu. Ảnh: Đỗ Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên nhấn mạnh, công tác giải ngân vốn đầu tư công thực hiện các dự án cần đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, theo nguyên tắc “triển khai tốt, giải ngân nhanh, điều hành linh hoạt”, nhằm phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Lê Trung Kiên đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trì, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị này. Cấp ủy và hệ thống chính trị cơ sở kiên trì vận động, hướng dẫn các khu dân cư, gia đình tự giác thực hiện Chỉ thị; xây dựng, nhân rộng các mô hình “Khu dân cư văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”…

Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh khóa XXIX nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra theo kế hoạch; các nghị quyết trình tại hội nghị được thông qua với 100% đại biểu tán thành.