Giá xăng tăng hơn 500 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay 27/6

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Sau điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 22.014 đồng/lít (tăng 506 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Xăng RON95-III: không cao hơn 23.010 đồng/lít (tăng 544 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 20.689 đồng/lít (tăng 329 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 20.614 đồng/lít (tăng 258 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.446 đồng/kg (tăng 223 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương-Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng nêu trên.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày hôm nay, 27/6.

Theo Nhân Dân