Khuyến khích học tập, tìm tòi và sáng tạo thông qua bảo tàng

Bức tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ" thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách tới Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Đây là dịp để nhấn mạnh vai trò then chốt của các thiết chế văn hóa trong việc cung cấp trải nghiệm giáo dục toàn diện. Trong đó, bảo tàng là các trung tâm khuyến khích học tập, thúc đẩy sự tìm tòi, sáng tạo và xây dựng tư duy phản biện của khách tham quan. Bảo tàng là không gian quan trọng, nơi giáo dục và nghiên cứu gặp nhau để hình thành hiểu biết của cộng đồng, từ nghệ thuật và lịch sử đến khoa học và công nghệ.

Từ năm 2020, Ngày Quốc tế bảo tàng hằng năm đều hướng tới hỗ trợ một số mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Năm 2024, các hoạt động tập trung vào mục tiêu 4 và 9. Trong đó, mục tiêu 4 về giáo dục chất lượng - đảm bảo tính công bằng, bao hàm giáo dục chất lượng, thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người. Mục tiêu 9 là công nghiệp, đổi mới và hạ tầng, thúc đẩy công nghiệp bền vững, bao gồm và khuyến khích đổi mới.

Ngày Quốc tế bảo tàng 2024, Hội đồng Bảo tàng quốc tế (International Council of Museums-ICOM) khuyến khích cộng đồng nhìn nhận lại về giáo dục nhằm hướng tới một tương lai có sự hòa quyện giữa truyền thống với hiện đại, cùng chia sẻ kiến thức để vượt qua mọi rào cản. Những người yêu quý di sản văn hóa cùng bảo tàng khám phá sự giàu có về kiến thức từ bảo tàng để xây dựng một thế giới thông tin và bao trùm hơn.

Bảo tàng tăng cường hoạt động giáo dục, khuyến khích xây dựng các chương trình giáo dục di sản văn hóa có chất lượng, hướng tới các nhóm khách tham quan chuyên sâu, mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu về di sản văn hóa, lịch sử dân tộc; khuyến khích xây dựng cơ sở dữ liệu về chương trình giáo dục di sản văn hóa cơ bản, dễ thực hiện và chia sẻ với các bảo tàng, trường học khác.

Các đơn vị tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động từ nghiên cứu, sưu tầm đến trưng bày, giáo dục di sản văn hóa và truyền thông quảng bá; nghiên cứu ứng dụng đa dạng các loại hình công nghệ có thể ứng dụng trong trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ trong thời gian tới.

Hội đồng Bảo tàng quốc tế khuyến khích các bảo tàng thể hiện vai trò đại sứ thông qua hoạt động đã thực hiện và mối quan hệ với cộng đồng, khách tham quan; sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để chia sẻ rộng rãi đến du khách tham quan trực tuyến về nội dung giáo dục và điểm mới trong kết quả nghiên cứu của bảo tàng...

Thanh Giang (TTXVN)