Ngày 1/7, khai mạc kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên trao đổi với báo chí về nội dung kỳ họp thứ 17 khóa 16.

Tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến xem xét 42 nội dung gồm 17 báo cáo và 25 nội dung ban hành nghị quyết.

Trong đó có những nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm, liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Dự kiến, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thông qua Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô; Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại kỳ họp, dự kiến sẽ thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của áp luật làm căn cứ thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kỳ họp dành 1 ngày (ngày 3/7) để chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và những vấn đề bức xúc mà Hội đồng nhân dân thành phố và cử tri Thủ đô quan tâm.

Nhiều khả năng, Quy chế quản lý kiến trúc thành phố à Nội chưa được thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần này, do hai đồ án quy hoạch của Thủ đô chưa đưa ra Quốc hội để thông qua tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20/5 đến 29/6.