Phát hiện các tài năng thể thao trong trường học

Tặng cờ cho các tập thể đạt thành tích cao tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam Định lần thứ 11.

Ban Tổ chức tặng cờ toàn đoàn cho 44 tập thể; trong đó có 10 Phòng Giáo dục và Đào tạo, 34 trường Trung học phổ thông. Đồng thời trao 325 giải Nhất, 121 giải Nhì, 136 giải Ba, 449 giải Khuyến khích cho các cá nhân và đội.

Ban Tổ chức đánh giá, thông qua Hội khỏe Phù Đổng cho thấy phong trào thể dục, thể thao tại các trường học được quan tâm; công tác giáo dục thể chất phát triển đồng đều ở tất cả cơ sở giáo dục trong tỉnh. Các môn thi đấu là thế mạnh của thể thao Định như: Điền kinh, Bóng bàn, Đá cầu, Bóng đá, Cầu lông, Cờ vua và Vovinam... Tại Hội khỏe Phù Đổng lần này, môn Vovinam lần đầu tiên được đưa vào thi đấu, thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

Các nội dung thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng có chất lượng chuyên môn cao, kịch tính, hấp dẫn. Thông qua Hội khỏe Phù Đổng lần này, nhà chuyên môn phát hiện nhiều vận động viên tài năng có thể đào tạo, bổ sung vào các đội tuyển của tỉnh...

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam Định lần thứ XI có hơn 3.050 vận động viên của 64 đơn vị tham gia thi đấu các môn Điền kinh, Bóng bàn, Đá cầu, Kéo co, Võ cổ truyền, Bóng đá, ầu lông, Cờ vua, Aerobic và Vovinam. Đây là ngày hội thể thao của học sinh phổ thông trong tỉnh Nam Định, được tổ chức nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; đồng thời phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Hội khỏe Phù Đổng còn góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Tin, ảnh: Nguyễn Lành