Phú Yên: Phản biện xã hội Đề án phát triển du lịch huyện Tây Hòa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các chuyên gia và đại biểu tham dự tập trung góp ý các nội dung như phát triển các loại hình du lịch đặc thù và các sản phẩm du lịch phù hợp để tạo thành thương hiệu riêng cho du lịch địa phương, phát động phong trào mỗi xã có một hoặc hai điểm du lịch, tổ chức đoàn tham gia vào các chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh ú Yên.

Được biết, mục tiêu xây dựng định hướng, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu phát triển du lịch của huyện Tây Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm thu hút đầu tư, quản lý và khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch, đáp ứng được nhu cầu của du khách.

Đồng thời đảm bảo phát triển du lịch huyện Tây Hòa trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2030 và đến năm 2045 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Phú Yên.

Xuân Hiếu