Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày về ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng.

Cùng tham dự Ngày ển đổi số ngành ngân hàng năm 2024 được tổ chức tại Hà Nội có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, đại diện các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đến dự Diễn đàn Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày về ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng.

Thủ tướng đánh giá lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã nhận thức cao và chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu.

Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước khen thưởng một số tổ chức tín dụng có kết quả thực hiện xuất sắc về chuyển đổi số.