Bế mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu bế mạc kỳ họp

Tạo chuyển biến thực chất trong vấn đề được chất vấn

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo cho biết, tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 33 nghị quyết với sự đồng thuận cao của các đại biểu HĐND tỉnh. HĐND đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan. Thực hiện chức năng xây dựng tổ chức bộ máy, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm 2 ủy viên và bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh.

HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành đối với 9 vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nội chính, tư pháp, trong đó có 5 vấn đề được chất vấn trực tiếp tại hội trường. Các thành viên UBND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh đã trực tiếp trả lời, giải trình nội dung được chất vấn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến được đóng góp.

HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về chất vấn. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành thực hiện nghiêm túc, quyết liệt có hiệu quả các vấn đề đã cam kết với cử tri, tạo được chuyển biến thực chất thời gian tới.

Tập trung 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nêu 6 vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Thái Bảo nhấn mạnh, các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các lĩnh vực đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh, các dự án giao thông kết nối với cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về bố trí tái định cư, ưu tiên nguồn lực xây dựng các dự án, khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, cần tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu; quản lý chặt chẽ nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản, dịch vụ, nhất là dịch vụ ăn uống. Tập trung triển khai quyết liệt và hiệu quả quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhất là trong công tác quản lý quy hoạch, triển khai thực hiện các công trình, dự án lớn có tác động lan tỏa được xác định trong quy hoạch.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa, phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cao hiệu quả công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao hiệu quả nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực tiễn sản suất và đời sống.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ rõ, cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Siết chặt kỷ luật hành chính, kỷ cương công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhất là ở các cơ quan hành chính nhà nước.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chủ động nắm bắt tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống. Tập trung trấn áp, kiềm chế gia tăng các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm băng nhóm, tội phạm liên quan “tín dụng đen”. Quyết liệt chỉ đạo triển khai các giải pháp trong công tác phòng, chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông…

Đồng chí Thái Bảo cũng đề nghị, các vị đại biểu HĐND tỉnh sớm báo cáo cử tri tỉnh nhà kết quả của kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, nhất là những vấn đề cấp bách nảy sinh trong thực tiễn đòi hỏi phải có quyết sách kịp thời, phù hợp. Đồng thời, tích cực giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, nghị quyết của HĐND, giải quyết các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hồ Thảo - Hạnh Dung