Clip: Tại sao Bastion-P là tổ hợp tên lửa bờ số 1 thế giới

- Video: Tại sao Bastion-P là tổ hợp tên lửa bờ số 1 thế giới. Nguồn: Quân đội nhân dân.

Bastion-P.

Theo Quân đội nhân dân