Hội Luật gia huyện Châu Thành chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội Chi hội Luật gia xã Vĩnh Thành

Với 281 hội viên của 25 chi hội luật gia ban ngành, đoàn thể, xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Luật gia huyện Châu Thành bám sát các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện các chương trình công tác. Hình thức hoạt động của hội đa dạng, phong phú, công tác hội nâng lên rõ rệt về số lượng và chất lượng. Để củng cố tổ chức, năm 2023, đã bầu lại chức danh chi hội trưởng, chi hội phó, thư ký của 6 chi hội luật gia xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành.

Cùng với phát triển hội viên, Hội Luật gia huyện Châu Thành củng cố lại tổ chức, rà soát, bổ sung nhân sự. Từ tháng 3 - 6/2023, Hội Luật gia huyện ra mắt 5 câu lạc bộ pháp luật cộng đồng tại 5 ấp của các xã: Vĩnh Thành, Vĩnh Lợi, Vĩnh Nhuận, An Hòa, Bình Hòa, với 87 hội viên, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng lòng tin, hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân.

Hội Luật gia huyện Châu Thành thường xuyên tăng cường trách nhiệm, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia xây dựng pháp luật, phản biện chính sách, pháp luật, được lãnh đạo địa phương, Hội Luật gia tỉnh Giang ghi nhận, khen thưởng. Hàng tháng, hội gửi bản Thông tin nội bộ (thông tin tóm tắt thời sự nổi bật, một số văn bản pháp luật mới, tình hình hoạt động của hệ thống) đến các chi hội cơ sở để nắm bắt thực hiện, làm tài liệu sinh hoạt.

Năm 2023, Hội Luật gia huyện phối hợp các phòng, ban, các xã, thị trấn tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan chơi hụi, phát huy dân chủ ở cơ sở, phòng, chống bạo lực gia đình, tham nhũng, ma túy... thu hút nhiều thành phần với hàng ngàn người tham dự. Hội còn tư vấn pháp luật tại chỗ, góp phần giải tỏa được thắc mắc, bức xúc cho nhiều hộ, được người dân đồng thuận cao. Kết hợp Câu lạc bộ pháp luật cộng đồng ấp Đông Bình Trạch (xã Vĩnh Thành) và Chi hội Luật gia xã Bình Hòa tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Hội Luật gia huyện tặng 85 phần quà, trị giá 22 triệu đồng cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Luật gia huyện Châu Thành Sun Thị Mỹ Dung cho biết, hội đã thực hiện đóng góp, lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến các chi hội; dự thảo Quy định về một số nội dung quản lý cán bộ lãnh đạo hội quần chúng; triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, tham dự diễn đàn “Lắng nghe người dân nói” ở các xã Cần Đăng, An Hòa, Vĩnh Lợi, Vĩnh Nhuận, với 160 công dân.

Về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở được mở rộng, nội dung, phương thức thực hiện ngày càng thiết thực, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Hội Luật gia huyện và các hội viên tích cực gắn kết giữa công việc chuyên môn là luật gia, tham gia đóng góp, tham mưu xây dựng nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện. Năm 2023, hội tư vấn trực tiếp tại cơ quan và qua điện thoại trên 50 trường hợp liên quan đến đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp dân sự, hụi, nợ, khiếu nại, tố cáo... Hội còn tăng cường tuyên truyền, tư vấn pháp luật khi công dân, chi hội cơ sở yêu cầu. Chi hội luật gia các xã, thị trấn đã tư vấn trực tiếp cho khoảng 350 trường hợp. Thông qua Đài Truyền thanh huyện, đã phổ biến, tuyên truyền 450 lượt về các luật mới, pháp luật liên quan và các văn bản pháp luật người dân cần biết. Đồng thời, tiếp nhận và hòa giải thành tất cả 189 vụ việc.

Đến nay, các chi hội luật gia trên địa bàn huyện Châu Thành cơ bản hoàn thành đại hội cơ sở. Tiến tới Đại hội Hội Luật gia huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2024 - 2029, các hội viên đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao công tác hoạt động của hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát việc chấp hành pháp luật; tư vấn và trợ giúp pháp lý… góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

“Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội Luật gia huyện Châu Thành sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác của hội, nhất là các văn bản mới ban hành. Hội tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội vững mạnh về chất và lượng, khẳng định rõ tính chất, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hội, tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong các hoạt động, góp phần củng cố, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”- bà Sun Thị Mỹ Dung thông tin.

N.R