Kiểm sát viên phổ biến kiến thức pháp luật tại Công ty than Nam Mẫu

Đồng chí Vũ Trọng Lĩnh - Trưởng phòng 10, Báo cáo viên cấp tỉnh, thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị.

Nhằm đảm bảo chất lượng của Hội nghị, Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng 10 biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phân công đồng chí Vũ Trọng Lĩnh, Trưởng phòng 10, Báo cáo viên cấp tỉnh, thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Lĩnh tập trung tuyên truyền, phổ biến về các quy định của Luật An ninh mạng, như: Sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng, các hành vi bị nghiêm cấm theo luật, về phòng ngừa hành vi xâm phạm an ninh mạng và các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Lĩnh còn truyền đạt các nội dung cơ bản về Luật An toàn vệ sinh lao động như về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động; các hành vi bị nghiêm cấm; các biện pháp phòng, chống các yêu tố nguy hiểm, các yếu tố có hại cho người lao động và việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động…

Tham gia Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, trưởng phó phòng, quản đốc, phó quản đốc, cán bộ của Công ty Than Nam Mẫu.

Các nội dung tuyên truyền, tư vấn, phổ biến pháp luật nêu trên được thực hiện trên phần mềm trình chiếu powerpoint, đồng thời được Báo cáo viên minh họa bằng những vụ án và ví dụ vụ việc cụ thể trên thực tế nên rất dễ hiểu và sinh động, thu hút được sự quan tâm của toàn thể Lãnh đạo, cũng như cán bộ, nhân viên của Công ty Than Nam Mẫu.

Tập thể Lãnh đạo Công ty Than Nam Mẫu đã ghi nhận, đánh giá những kiến thức mà Báo cáo viên truyền đạt có ý nghĩa rất thiết thực trong công tác quản lý, tổ chức sản xuất của đơn vị và nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công nhân viên. Đồng thời, Lãnh đạo Công ty cũng đề nghị VKSND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm và tích cực phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị trong thời gian tới.

Đoàn Duyên