Herbalife Nutrition công bố kết quả Khảo sát Dinh dưỡng khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Những người tham gia khảo sát tại Việt Nam cho rằng tính bền vững đối với môi trường là quan trọng, các mối quan tâm hàng đầu của họ khi mua một sản phẩm dinh dưỡng là “lượng chất thải tạo ra” (69%) và “số lượng / chất liệu bao bì của sản phẩm” (63%).

Ngoài ra, 3/4 người được hỏi cho rằng khả năng tái chế của bao bì đóng gói là tiêu chí quan trọng trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến dinh dưỡng.

Để biết thêm thông tin về các nỗ lực trách nhiệm toàn cầu của Herbalife Nutrition, vui lòng tham khảo: