Phước Sơn trao đổi kinh nghiệm giảm nghèo tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình)

Đoàn công tác huyện Phước Sơn làm việc với chính quyền huyện Minh Hóa. Ảnh: Q.K

Lãnh đạo hai huyện đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên và cơ hội phát triển của mỗi địa phương. Nội dung trao đổi tập trung vào việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; kết quả đạt được cũng như khó khăn cần khắc phục để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Hai huyện còn chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo, triển khai chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm... Đoàn công tác huyện Phước Sơn cũng tham quan một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại huyện Minh Hóa.

T.CÔNG - Q.KỶ