TƯ Hội LHPN Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Ban Gia đình - Xã hội

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Theo quyết định số 568/QĐ-ĐCT ngày 29/8/2022 của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, từ ngày 29/8/2022, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Gia đình - Xã hội, TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy là 5 năm. Trên cương vị công tác mới, đồng chí Phó trưởng Ban Gia đình - Xã hội cần tiếp tục phấn đấu, phát huy hơn nữa khả năng, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm để chỉ đạo ban được phân công phụ trách gặt hái nhiều thành công mới, đóng góp cho sự phát triển chung của Hội LHPN Việt Nam.

Trần Lê