Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết: Luật Đất đai năm 2013 đã thể chế chủ trương, quan điểm của Đảng và các quy định Hiến pháp năm 2013 về đất đai, tạo hành lang pháp lý trong công tác tổ chức, quản lý, sử dụng đất. Tuy nhiên, qua thực hiện Luật Đất đai trong thời gian qua, bên cạnh những ưu điểm đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai và bổ sung các chính sách mới để điều chỉnh một số nội dung trong thực tiễn là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn lực đất đai cho phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh Quảng Ninh là địa phương có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ tái định cư, thực hiện chính sách pháp luật đất đai, phát huy nguồn lực đất đai phục vụ cho sự phát triển. Ý kiến của cơ quan ở Quảng Ninh là căn cứ thực tiễn quan trọng để nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai.

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đã khái quát những thành tựu trong phát triển KT-XH của tỉnh thời gian qua. Đồng chí cho rằng, Hội nghị là dịp cung cấp thêm thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển KT-XH của Quảng Ninh trong những năm vừa qua, trong đó có thực tiễn từ vấn đề quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh và cũng là cơ hội để Ủy ban MTTQ tỉnh học tập kinh nghiệm tổ chức phản biện xã hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng phát biểu làm rõ những vấn đề liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; phạm vi lấy ý kiến của nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận của nhân dân để phát triển KT-XH; những vấn đề bất cập trong dự thảo Luật Đất đai, Luật Quy hoạch,… và kinh nghiệm từ Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, tập trung nhấn mạnh vào việc thể chế những điểm mới theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, các chủ trương của Đảng về đất đai; sự tương thích của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Hiến pháp năm 2013 và các luật khác có liên quan; góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm tăng tính công khai, minh bạch, bình đẳng trong giao đất, cho thuê đất; hoàn thiện các quy định về thu hồi, trưng dụng đất; hoàn thiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; góp quy định về tài chính đất đai, giá đất trong dự thảo; các quy định về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất...

Đồng thời, đề xuất một số nội dung khác được quy định tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhưng chưa phù hợp với thực tế, hiệu quả thấp để góp ý.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định: Hội nghị đã diễn ra chất lượng và đưa ra nhiều vấn đề hay. Các ý kiến sẽ được tổng hợp và phục vụ cho quá trình tổ chức hội nghị phản biện. Đồng chí cũng đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học làm sâu sắc hơn các ý kiến tại hội nghị để đưa ra phản biện.

Vân Anh