Khoảng 50.000 người di cư thiệt mạng trên hành trình kiếm tìm cuộc sống tốt đẹp

Theo báo cáo của IOM, dự báo đến năm 2050 sẽ có khoảng 405 triệu người di cư giữa các nước. Riêng đối với Việt Nam, có hơn 650.000 người lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và khoảng gần 200.000 du học sinh ở các nước, chưa kể các loại hình di cư khác.

Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, ộ Ngoại giao Phan Thị Minh Giang cho biết, hoạt động di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài đã góp phần vào việc giải quyết sức ép về việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, chuyển giao tri thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực cho sự phát triển của địa phương và đất nước.

Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Phan Thị Minh Giang phát biểu tại chương trình.

Thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhằm tăng cường quản lý di cư, thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư.

Đặc biệt, chúng ta đã có sáng kiến lập Nhóm sức khỏe kỹ thuật người di cư, xây dựng và phát hành Sổ tay sức khỏe người di cư cho người lao động tại Nhật Bản và Hàn Quốc do ộ Y tế, trực tiếp là Cục Dân số thực hiện.

Tuy nhiên, trên hành trình di cư, mỗi người di cư phải đối mặt với những rủi ro, hiểm nguy. Theo Liên hợp quốc, giai đoạn 2014-2022 đã có khoảng 50.000 người di cư thiệt mạng trên hành trình di cư kiếm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bà Phan Thị Minh Giang cho hay, chúng ta cũng đã nghe những câu chuyện đau lòng về công dân nước ta phải bỏ mạng trên đường tìm về nước để thoát khỏi cạm bẫy “việc nhẹ lương cao” ở nước ngoài cũng như nguy cơ bị mua bán.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải tăng cường hơn nữa các giải pháp hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng di cư qua các kênh không chính thức, hoạt động đưa người di cư trái phép, mua bán người…

Phó Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế Hoàng Thị Thơm nhấn mạnh, người di cư là nhóm dân số dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong tình huống y tế công cộng khẩn cấp hay những tác động từ biến đổi khí hậu hiện nay.

Tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế Hoàng Thị Thơm nhấn mạnh, người di cư là nhóm dân số dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong tình huống y tế công cộng khẩn cấp hay những tác động từ biến đổi khí hậu hiện nay.

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh cần quan tâm, đầu tư hơn nữa đối với người di cư, bảo đảm người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản.

“Chúng ta có mặt tại đây nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hợp quốc, ghi nhận những đóng góp vô cùng quan trọng của người di cư, cùng nhau chung tay chia sẻ, hỗ trợ và bảo vệ người di cư. Vì những hành trình khỏe mạnh, an toàn, vì hạnh phúc của mỗi người di cư, của gia đình họ và của cả cộng đồng” - Phó Cục trưởng Cục Dân số nhấn mạnh.

Hà Linh