8 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,4%

TTXVN/Báo Tin tức