Đưa 'Hà Nội học' vào bậc phổ thông

Giáo dục địa phương trong chương trình giảng dạy

Môn học này đã được trường Đại học Thủ đô xây dựng thành học phần với hai tín chỉ, tương đương với 30 tiết học giúp cho các bạn sinh viên ở Đại học Thủ đô thêm kiến thức, yêu văn hóa, con người à Nội.

Trong những năm qua, các trường phổ thông của Hà Nội đã thực hiện từ tích hợp đến dạy độc lập nội dung địa phương Hà Nội vào các môn học trong nhà trường phổ thông. Hà Nội cũng là địa phương tiên phong đi đầu trong cả nước dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh Hà Nội.

Đưa 'Hà Nội học' vào bậc phổ thông

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tiên phong triển khai bộ môn Hà Nội học

TS.Lê Thị Thu Hương - Trưởng Khoa Văn hóa Du lịch, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chia sẻ: "Không phải chỉ tôi mà các nhà khoa học yêu Hà Nội đều mong muốn khi thực hiện đề án bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Chúng tôi đều mong muốn thông qua đề án này truyền tải những kiến thức về Hà Nội trên các lĩnh vực lịch sử văn hóa kinh tế... đến các thầy cô giáo, để các thầy cô có kiến thức tự tin truyền tải tới các em học sinh.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tiên phong triển khai bộ môn Hà Nội học

TS.Đỗ Hồng Cường - Chủ Tịch Hội Đồng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chia sẻ thêm, nhà trường đã xây dựng và hình thành bộ môn Hà Nội học để triển khai đào tạo cho toàn bộ sinh viên, đồng thời tham gia và xây dựng đào tạo cho đội ngũ giáo viên của toàn thành phố.

Việc xây dựng hình thành văn hóa của Hà Nội là công việc đòi hỏi sự kiên trì lâu dài, có sự chung tay của nhiều nhà khoa học tâm huyết. Dù còn nhiều khó khăn nhưng bằng tâm huyết, đổi mới, các thầy cô tin rằng “Hà Nội học” sẽ trở nên hấp dẫn hẫn hơn.