Giám đốc Công an tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thôn Quang Thái Bình

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Quang Thái Bình.

Cùng dự có đồng chí Phạm Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quang Trung, đại diện Đảng ủy Công an huyện Ngọc Lặc và đảng viên trong Chi bộ thôn Quang Thái Bình.

Thôn Quang Thái Bình có hơn 100 hộ dân với gần 500 nhân khẩu. Đây là thôn có đông đồng bào Mường, Kinh, Dao sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm hơn 95%. Chi bộ thôn có 16 đảng viên, trong đó có 5 đảng viên được tặng huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên.

Thời gian qua, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thôn Quang Thái Bình đã luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ thôn Quang Thái Bình đã tiến hành các nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định; cán bộ và đảng viên trong thôn đã được nghe cấp ủy Chi bộ thôn thông báo một số tin tức nổi bật trong nước, trong tỉnh; phổ biến và triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ tháng 4/2024; triển khai nhiệm vụ phương hướng trọng tâm tháng 5/2024...

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Quang Thái Bình.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Quang Thái Bình, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi bộ trong thời gian qua. Đảng viên tham gia sinh hoạt đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, mang tính xây dựng.

Giám đốc Công an tỉnh cũng thông tin nhanh đến các đại biểu, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ những kết quả nổi bật của tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và một số vấn đề liên quan đến ANTT trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm 2024.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh gợi mở và đề nghị Chi bộ cần tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Tiếp tục làm tốt công tác công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý, phát triển đảng viên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục ủng hộ thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông và phát động Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động.

Đảng viên trong Chi bộ phải thể hiện vai trò gương mẫu trong công việc, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Hà Mai (CTV)